Tel : 062 323 6642 Email : info@hydrogenwaterthailand.com

Home » Uncategorized » สังคมแห่งการเรียนรู้ – เชิญชวน มาเป็นพันธมิตร ทางการตลาดออนไลน์

สังคมแห่งการเรียนรู้ – เชิญชวน มาเป็นพันธมิตร ทางการตลาดออนไลน์

สังคมแห่งการเรียนรู้ – เชิญชวน มาเป็นพันธมิตร ทางการตลาดออนไลน์

เว็บไซต์ของเรา ได้ตระหนักถึง ความยากลำบากในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันมาก และเราเข้าใจว่า การทำการตลาดออนไลน์ จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ที่มีมูลค่าสูง และต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริง

เราได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญ ที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ Search Monopoly ซึ่งเป็นสังคมของนักคิดนักพัฒนา และให้โอกาสการเรียนรู้ทางด้านการวางแผนและพัฒนาการตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการเรียนที่เป็นเชิงกลยุทธ์ มีใจในการให้แก่ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตเป็นพันธมิตรทางธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จะเติบโตกันได้อย่างไม่สิ้นสุด

เรียนรู้การตลาดออนไลน์ และ อบรมการสอนฟรี 300 ชั่วโมง ที่ Search Monopoly

ที่ Search Monopoly ได้จัดโครงการดีๆ ที่คัดสรรกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาคุณภาพ เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งในสมาชิกในการพัฒนาการตลาดออนไลน์ร่วมกัน โดยเข้าใจในปรัชญาสำคัญอันหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “หัวเดียว – กระเทียมลีบ” ซึ่งปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้ว ในยุคการตลาดสมัยใหม่ การเชื่อมโยง และการเกื้อหนุนกันทางด้านความรู้ทางวิชาการ เป็นเรื่องที่สำคัญ จะต้องให้เครดิตกับผู้ให้ ที่มีส่วนร่วมในการประสานสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย นักธุรกิจที่ก้าวมาในโลกของ อินเตอร์เน็ต

บทเรียนการสอนของ Search Monopoly จะประกอบไปด้วย

ปัญหาของนักธุรกิจ SME

ส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าจะต้องเริ่มการทำการตลาดออนไลน์จากอะไรก่อน ไม่มีความรู้เรื่องแผนการทำให้เว็บมีการเติบโตของการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่ จะต้องเดินออกไปจากตลาดเป็นจำนวนมาก และไม่มีภูมิคุ้มกัน และขาดศักยภาพในการก่อเกิดที่ดี จนไม่มีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง อีกทั้ง ชุดทางความคิด ยังขาดการพัฒนาพันธมิตร ทำให้กลายเป็น รูปแบบ “หัวเดียว – กระเทียมลีบ” พอไร้พันธมิตร ไม่มีการเติบโต ไม่มีคนช่วยส่งเสริม ก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการผลิต และ จัดการด้านต่างๆ ในการตลาดออนไลน์ อีกทั้งทำให้เว็บติดอันดับใน Google ไม่ได้ ธุรกิจ ไม่เป็นที่จดจำ ไม่มีความน่าเชื่อถือ ขาดศักยภาพทางการแข่งขันไปโดยปริยาย

ภัยร้ายจาก วงการ เอเย่นรับทำ บริการต่างๆ

ปัจจุบัน แทบจะหาตัวรับงานเชิงคุณภาพได้ยากมาก และราคาค่างวดก็แพง ปัญหาขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้น มักมีคนหัวไส ฉวยโอกาส ที่นักประกอบการ SME ไม่รู้ ไม่เข้าใจ มักมาจัดงานอบรม และคิดค่า สัมมนาราคาแพงๆ พอออกมาพูด ก็พูดแบบไร้ทิศทาง เมื่อ SME กลับไปทำเองก็ทำไม่ได้ เพราะความรู้ที่ได้รับมาเป็นแค่เปลือก และ Concept. ปัญหาสำคัญนี้ทาง Search Monopoly ได้ตระหนักและให้คุณค่าเป็นอย่างดี เราจำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญา ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเรียนรู้ และเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของพันธมิตรให้เติบโตได้แบบทวีคูณ เอาชนะคู่แข่งด้วยการผนึกกำลังเดินไปด้วยกัน มีแผนการคิดทางกลยุทธ์ มีแผนแบ่งให้เกิดการเติบโตกันทั้งระบบ แบบที่ไม่มีมาก่อน ซึ่งแผนนี้ เป็นแผนที่มืออาชีพในวงการธุรกิจชั้นนำเขาใช้กัน และแอบใช้กันอย่างลับๆ เพื่อความได้เปรียบของการแข่งขัน และ ลดตุ้นทุนทางการตลาดได้เหนือคู่แข่ง และเบียดคู่แข่งให้ตกจากอันดับที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง

ตัวอย่าง – เรียนทำความเข้าใจ ตัวแปร และ ขั้นตอนการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างมีผลลัพธ์ พร้อมอธิบายเหตุผลได้ด้วยว่า การเติบโตมาจากปัจจัยอะไร ต้องวัดอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพ

เชิญชวนเข้ามาเรียนรู้

หากท่านผู้ประกอบการ ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรี คอร์สอบรมการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา Google AdWords แบบมืออาชีพ ในระบบ War Room ที่จะทำให้ท่านประหยัดงบประมาณถึง 350,000 บาท ในการอบรมครั้งนี้

โปรด อ่านรายละเอียดได้ที่ “FREE AdWord Course – Search Monopoly”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *